Project Description

Beton is een materiaal dat alom tegenwoordig is in verschillende toepassingen. Paalfunderingen, kolommen, balken, muren en vloerplaten kunnen geprefabriceerd of ter plaatse gegoten worden, al dan niet voorzien van een wapening.
De berekeningen worden uitgevoerd volgens de EuroCode. Op basis van de berekeningen bepalen we de dikte, type beton en het wapeningsplan (stalen staven/netten met bepaalde diameter). Op basis van de berekeningen en dimensionering leveren we tevens het werkplan aan.

ONTDEK ONZE ANDERE EXPERTISES