Project Description

Phoenix Engineering heeft ervaring met analyseren van lab data en data verkregen van veldproeven. De resultaten te interpreteren volgens vigerende normen en voor specifieke project specificaties en condities. De data kan dan verder gebruikt worden als invoergegevens voor berekeningen, of besluiten te nemen ten aanzien van stop en go momenten tijdens de uitvoering.

ONTDEK ONZE ANDERE EXPERTISES