Project Description

Voor de overdracht van het gewicht van een constructie naar de ondergrond dient een funderingsconstructie aangebracht te worden. Afhankelijk van het type ondergrond en de belasting kan een strokenfundering voldoende zijn. Bij een zwakkere ondergrond of een hogere belasting kan een konzool fundering, plaatfundering of een paalfundering nodig zijn. Naast de funderingsconstructie berekenen we tevens aardewalconstructies, keermuren en damwandconstructies (al of niet verankerend).

ONTDEK ONZE ANDERE EXPERTISES